• Gebiedsontwikkeling

  Heren2 is gespecialiseerd in de herontwikkeling van grote, stedelijke gebieden. Investeren in een langetermijnvisie is daarbij essentieel omdat de transformatie van een stedelijk gebied maatwerk is. Heren2 staat voor stijlvolle inrichting van het gebied en optimalisatie van de openbare ruimte. Kwaliteit en duurzaamheid zijn altijd leidend.

  De Houthavens in Amsterdam is wat dat betreft het mooiste visitekaartje dat Heren2 zich had kunnen wensen. De ooit gure kades zijn door vernieuwende architectuur, het aantrekken van de creatieve industrie, het huisvesten van bruisende horeca en het ruimte geven aan culturele activiteiten getransformeerd tot een modern, levendig verblijfsgebied.

  Danzigerkade 85 en 125

  Danzigerkade 85 en 125

  Danzigerkade 85 en 125
  Danzigerkade 14-15

  Danzigerkade 14-15

  Danzigerkade 14-15
  Hotel Houthavens

  Hotel Houthavens

  Hotel Houthavens

  Contactpersoon

  ir. Patrick Virginia MRE

  Directeur

  +31 20 61 89 365

 • Vastgoed consultancy

  Op het gebied van consultancy is Heren2 een betrouwbare partner met gevoel en klasse. Dankzij de aanwezigheid van de juiste specialisten garandeert Heren2 op zowel bouwkundig, juridisch als commercieel gebied van toegevoegde waarde te zijn. Van haalbaarheidsstudies en bouw- en/of huisvestingsprojecten tot het managen van gebouwen en portefeuilles.

  Heren2 levert hoogwaardige consultancydiensten en voert standaard due dilligence uit op het vastgoed in zijn beheer. Zowel op commercieel, bestuursrechtelijk als technisch vlak. Voor beleggers en ontwikkelaars die vastomlijnde plannen hebben voor hun vastgoed, coördineert Heren2 het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering. Daardoor is Heren2 de ideale partner in de totale totstandkoming van een project.

  Stadhouderskade

  Stadhouderskade

  Stadhouderskade
  Sloterplas

  Sloterplas

  Sloterplas
  Nieuwendijk 200

  Nieuwendijk 200

  Nieuwendijk 200

  Contactpersoon

  ing. Paul Heering

  Senior Projectmanager

  +316 51 90 00 95

 • Projectontwikkeling

  Heren2 ontwikkelt voor eigen risico appartementen, kantoren en industrieel vastgoed. In overleg met de betreffende gemeente wordt een ruimtelijkeordeningsprocedure gevolgd, de omgeving geïnformeerd en het project ten uitvoer gebracht.

  In sommige gevallen houden wij het vastgoed, in andere gevallen gaan wij over tot verkoop. Heren2 heeft zich in dit kader gespecialiseerd in zowel binnenstedelijke (monumentale) als buitenstedelijke ontwikkelingen.

  Porcellis

  Porcellis

  Porcellis
  Danzigerkade 4

  Danzigerkade 4

  Danzigerkade 4
  Danzigerkade 207

  Danzigerkade 207

  Danzigerkade 207

  Contactpersoon

  mr. Eijk van Otterloo

  Directeur

  +31 20 61 89 365

 • Gedelegeerd Ontwikkelaar

  Heren2 treedt voor een aantal klanten op als plaatsvervangend opdrachtgever. Hierbij wordt allereerst door Heren2 een haalbaarheidsanalyse opgesteld, waarin diverse (her)ontwikkelingsscenario’s de revue passeren. De ontwikkelingsscenario’s worden op technische, juridische, en financiële haalbaarheid getoetst en vervolgens wordt een performanceovereenkomst gesloten om het gewenste scenario ten uitvoer te brengen.

  In dit kader voert Heren2 de onderhandelingen met overheden, (potentiële) huurders, adviseurs en aannemers. Vervolgens coördineren wij het voorbereidings- en uitvoeringsproces en wordt ten slotte het project opgeleverd. Het voor de opdrachtgever behaalde financiële eindresultaat geldt hierbij als uitgangspunt voor de overeenkomst tussen de klant en Heren2. Voorbeelden zijn: Oude Passage Schiedam en Amstellocatie Curaçao.

  Oude Passage

  Oude Passage

  Oude Passage
  Museum Depot

  Museum Depot

  Museum Depot
  Bossche Woonboulevard

  Bossche Woonboulevard

  Bossche Woonboulevard

  Contactpersoon

  ir. Luuk Awater

  Senior Projectmanager

  +31 20 61 89 365

 • Projectmanagement

  Voor beleggers en ontwikkelaars die vastomlijnde plannen hebben voor hun vastgoed, coördineert Heren2 het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering.

  Heren2 maakt met de opdrachtgever strikte en harde afspraken met betrekking tot tijd, geld, kwaliteit en de beheersaspecten informatie en organisatie.

  Heren2 heeft zich op dit gebied gespecialiseerd in projecten die op korte termijn moeten worden uitgevoerd. Het gehele proces, van programma van eisen tot en met de oplevering, sturen wij aan op taakstellende wijze.

  Hof van Hoorn

  Hof van Hoorn

  Hof van Hoorn
  Magna Plaza, Groot Onderhoud

  Magna Plaza, Groot Onderhoud

  Magna Plaza, Groot Onderhoud
  Anthony Fokkerweg 61

  Anthony Fokkerweg 61

  Anthony Fokkerweg 61

  Contactpersoon

  ing. Paul Heering

  Senior Projectmanager

  +316 51 90 00 95

 • Due diligence

  Bij aankoop of verkoop van vastgoed voert Heren2 due diligence uit op het commerciële, bestuursrechtelijke en technische vlak. Heren2 brengt commercieel onder andere de huursituatie in kaart: wij beoordelen de huurders, het gehuurde aantal vierkante meters en bepalen de huurwaarde van het vastgoed.

  Samen met de juridisch adviseur of notaris brengt Heren2 de kadastrale situatie in kaart. Daarnaast wordt het gebruik van het pand nagegaan qua vergunningen, wordt het bestemmingsplan gecontroleerd en worden eventuele ruimtelijke ordeningsprocedures gescreend.

  Technisch beoordeelt Heren2 het vastgoed op het constructieve, bouwkundige en installatietechnische vlak. Eveneens screenen wij het vastgoed op asbest en legionella en brengen wij de bodemsituatie in kaart.

  New Babylon, Den haag

  New Babylon, Den haag

  New Babylon, Den haag
  Zuidpark, Amsterdam

  Zuidpark, Amsterdam

  Zuidpark, Amsterdam
  Accres Real Estate

  Accres Real Estate

  Accres Real Estate

  Contactpersoon

  ing. Paul Heering

  Senior Projectmanager

  +316 51 90 00 95

 • Property & Asset Management

  Heren2 voert de directie en het beheer over zowel zijn eigen portefeuille als de portefeuilles van anderen. Heren2 voert de directie over de vennootschappen, doet de vennootschappelijke administratie en beheert de panden technisch, juridisch en commercieel.

  Heren2 bepaalt het beleid met betrekking tot aan- en verkoop van vastgoedobjecten alsmede de uitvoering daarvan. In samenspraak met de aandeelhouders wordt de financiering gestructureerd en wordt onderhandeld met de hypotheekverstrekkers.

  Heren2 selecteert en organiseert het beheer conform de wensen van de opdrachtgever. In toenemende mate voert Heren2 deze activiteiten ook op interim basis uit. Voorbeelden zijn: Larmag-portefeuille (30 objecten) en Woonboulevard Den Bosch.

  Larmag Portefeuille

  Larmag Portefeuille

  Larmag Portefeuille
  Archangelkade

  Archangelkade

  Archangelkade
  Deccaweg

  Deccaweg

  Deccaweg

  Contactpersoon

  ing. Chris Bakker

  Property & Asset Manager

  +316 34 37 79 26

Heren2

Interesse? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Bel ons op +31 20 61 89 365 of +5999 787 7200