• Gedelegeerd Ontwikkelaar

  Heren2 treedt voor een aantal klanten op als plaatsvervangend opdrachtgever. Hierbij wordt allereerst door Heren2 een haalbaarheidsanalyse opgesteld, waarin diverse (her)ontwikkelingsscenario’s de revue passeren. De ontwikkelingsscenario’s worden op technische, juridische, en financiële haalbaarheid getoetst en vervolgens wordt een performanceovereenkomst gesloten om het gewenste scenario ten uitvoer te brengen.

  In dit kader voert Heren2 de onderhandelingen met overheden, (potentiële) huurders, adviseurs en aannemers. Vervolgens coördineren wij het voorbereidings- en uitvoeringsproces en wordt ten slotte het project opgeleverd. Het voor de opdrachtgever behaalde financiële eindresultaat geldt hierbij als uitgangspunt voor de overeenkomst tussen de klant en Heren2.

  Contactpersoon

  ing. Paul Heering

  Ontwikkelaar

  +31 20 61 89 365

Heren2

Interesse? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
Bel ons op +31 20 61 89 365 of +5999 787 7200